Search site


Contact

Rajendra Gautam
Address: Kathmandu, Nepal

Phone: +977-1-2299688, +977-98510-49804

E-mail: rajendragautam07@gmail.com

नेपालका टप ७५ युवा सस्था २०१६ - सोलिडारिटी इन्टरनेशनल

सोलिडारिटी इन्टरनेशनल भुकम्प राहत अभियान २०७२, नेपाल 

रोट्रयाक्ट क्लब अफ काठमाडौं - अध्यक्ष, बर्ष  २०१४/१५

रोट्रयाक्ट क्लब अफ काठमाडौं - डिक्सनेरी प्रोजेक्ट परिचय  

सोलिडारिटी इन्टरनेशनल, शौक्षिक छात्रवृत्ति - दोलखा 

रोट्रयाक्ट क्लब अफ काठमाडौं - बर्ष  २०१२/१३