Search site


Contact

Rajendra Gautam
Address: Kathmandu, Nepal

Phone: +977-1-2299688, +977-98510-49804

E-mail: rajendragautam07@gmail.com

योजनाहरु

एकता, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक कार्यमाँ युवा भागीदारी, परिवहन एवं पर्यटक, भाईचारा सदभाव प्रेम बिस्वास, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पर्यावरण सरंक्षण एवं सदुपयोग, प्रतिभा संरक्षण, देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता, युवा एवं नारी सशक्तिकरण हामी एक हौ भन्ने भावना बिस्तार गर्नको लागि कलमको लडाइँ सुरुवात र युवा जागृती राष्ट्र जागृती माँ बिस्वास राख्दै  माथि का आधा भन्दा बढ़ी मुद्दाहरुको समाधान खोज्ने प्रयास !