Search site


Contact

Rajendra Gautam
Address: Kathmandu, Nepal

Phone: +977-1-2299688, +977-98510-49804

E-mail: rajendragautam07@gmail.com

मलेशिया भिजिट: 25- 30 नोवेम्बर, 2015 

   

 रोटा बर्ष,  2014-15 (रोट्रयाक्ट क्लब अफ काठमाडौं)

सोलिडारिटी नेपालको कार्यक्रमका फोटोहरु

हङकङ भिजिट: जुन 26 - जुलाइ 4, 2014

अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलन 2012: ढाका, बाङ्लादेश

अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलन 2011 : गोवा, इन्डिया

रोट्रयाक्ट कार्यक्रमका फोटोहरु

प्रशनल फोटो

स्कुल एन्ड कलेज लाईफ 

पारिवारिक फोटोहरु