Search site


Contact

Rajendra Gautam
Address: Kathmandu, Nepal

Phone: +977-1-2299688, +977-98510-49804

E-mail: rajendragautam07@gmail.com

   

   

अरुका आखाँमा

नेपाल युथ भलुन्टरी क्लब र भावी यात्रा

04/09/2010 13:34
अध्यक्ष  बिपना प्रकरणमा विवादास्पद जोनल गोवरनर  लेक्चरर सुमन श्रेष्ठको असंवैधानिक कदमको कारणले नेपाल युथ भलुन्टरी क्लबको गठबन्धन कमिटी गिरेपछि लक्ष्मण सुबेदी जोनल गोवरनर भए । यसको कारण नेपाल युथ भलुन्टरी क्लब, काठमाण्डौको समितिको सभापति पद लामो समय रिक्त रहृयो । यस पदको रिक्तताले....